Udførende og rådgivende inden for rum- og bygningsakustik

Lyd- og kontrolmålinger, granskning, rådgivning og screening af lydforhold

Lydmåling
Lydmålinger af lydforhold

Kontrolmålinger

Vi udfører kontrolmålinger af alle typer lydforhold i henhold til jeres projekt. Herunder også projekter hvor lydforhold skal vurderes i henhold til DGNB certificering.

Udarbejdelse af dokumentation

Dokumentation

Vi udarbejder rapporter og bilag som dokumentation i henhold til gældende lydbestemmelser for jeres projekt, klar til fremsendelse til relevante myndigheder.

Screening af byggekonstruktioner

Screening

Udgå dyre overraskelser og få en komplet screening af lydfoldende i jeres byggeri inden byggeriet går i gang. Herunder indgår beregninger af trinlyd, lydisolation, efterklangstid m.m.

Rådgivning og granskning

Granskning

Ændringer af konstruktioner og materialer kan havde afgørende betydning for lydforholdene og en granskning kan oftest sikre at det færdige byggeri overholder lydkravene i henhold til BR.

Lydforhold i bygninger
Service og fleksibilitet

Mere ind 10 års erfaring som partner i byggebranchen

Vi kender byggebranchen, ved at deadlines og færdiggørelse kræver vi står parate til at yde en ekstra indsats. Derfor kan i altid regne med vores service og fleksibilitet,-  også når det er påkrævet vi udføres vores arbejde i weekender og på forskudte tidspunkter.

Udførelse af lydmålinger

Vi går i tæt dialog med vores kunder for at sikre at udførelsen af lydmålinger kan udføres så effektivt som muligt, uden forsinkelser af jeres andre opgaver.

Planlægning

Vi gennemgå tegninger og dokumentation i god tid så vi i fællesskab kan planlæge hvornår det er mest hensigtsmæssigt at udføre vores arbejde.

Deadlines

Koordinering og fleksibilitet er nøgleord ud når byggerier skal leveres til bygherre og vi er altid opmærksom på jeres deadlines i forbindelse med aflevering og færdigmelding af jeres projekt.

Tilbud

Vi udarbejde gerne tilbud på  konkrete projekter med en klar beskrivelser af hvad der bliver udført. Hvad enten det er i jeres tilbudsfase eller på projekter der er klar til færdigmelding.

Kontakt os gerne for spørgsmål og anmodning om tilbud på jeres projekter