Sound Invision

Udførende og rådgivende inden for rum- og bygningsakustik.

Sound Invision Logo

Vores serviceydelser

Lyd- og kontrolmålinger

Lydmålinger af lydforhold i alle typer byggerier.

Dokumentation

Udarbejdelse af testrapport, lydnotater og målebilag i forbindelse med byggeprojekter.

Rådgivning og granskning

Gennemgang af konstruktioner og materialer.

Screening

Beregninger af lydforhold i bygninger ud fra gældende standarder.

Akustik

Projektering og beregninger af akustikløsninger til alle typer lokaler.

+45 4043 3797

Bækkebrovej 19, 3220 Tidsvildeleje