Støj

Lyd- og kontrolmålinger af støjniveau fra tekniske installationer samt granskning og rådgivning vedr. støjforhold i boliger.

Støjmåling SW image

Støj er utvivlsomt til gene for mange mennesker. Og hvad enten det er støj fra trafik eller tekniske installationer i boligen eller fra de omkringliggende omgivelser som eks. vis varmepumper, vindmøller, virksomhedsdrift m.fl. vil støj som oftest opleves som stærkt generende.
Dette er myndighederne af gode grunde yderst opmærksomme på og der er derfor fastsat klare grænseværdier for de fleste støjkilder og typer boliger i henhold til gældende bygningsreglement.

Ydermere er der skærpede krav til støj i boliger i henhold til DGNB-certificering samt FBK “Den frivillige bæredygtighedsklasse”.
Alt dette kan du læse mere om her på vores side om støj.

Støj i boliger fra tekniske installationer

I henhold til gældende bygningsreglement er der fastsat en grænseværdi for støj fra tekniske installationer i boliger på maks. LAeq 30 dB. Herunder hører støj fra ventilation, varmeanlæg, sanitet og elevatorer m.fl. Bemærk at der i henhold til FBK er en skærpet grænseværdi på Maks. LAeq 25 dB. vedr. støj fra ventilationsanlæg.

Ekstern støj fra virksomheder

Støj fra omkringliggende virksomheder er underlagt grænseværdier vedr. støj for dag- og nattetimer.  Og her er der tale om opfattende regler og vejledninger fastsat af miljøstyrelsen. Desuden har flere kommuner deres egen vejledninger og regler vedr. støj fra restauranter og spillesteder, samt anden form for støjende og natteliv i byområder.

Støj- og lydforhold i henhold til DGNB

Dokumentation af lydforhold i henhold til DGNB-certificering er også underlagt en lang række funktionskrav og grænseværdier vedr. støj i boligen.

Og der kan med god rådgivning og projektering opnås klare fordele med henblik på den endelige certificering.

Trafikstøj

Også her er der klare grænseværdier i henhold til støjniveauet, både inde- og udenfor boligen. Dokumentation af indendørs støjniveau udføres ved hjælp lydmålinger af facadeisolationen, samt beregninger af det udendørs støjniveau i henhold til den aktuelle trafikmængde og type.

Støjkort Flytrafik

Støjkort

Miljøstyrelsen har udarbejdet et super fint landsdækkende støjkort der viser støjudbredelse for vej-, tog- og flytrafik for de fleste støre byer og veje i danmark. Det er super nemt at bruge, men kan dog kun benyttes som en orienterende information.

Lydmålinger bilag

Lydmålinger og rådgivning vedr. støj fra tekniske installationer

Sound Invision udfører lydmålinger af alle former for tekniske installationer i boliger og bygninger.

Alle målinger bliver udført efter gældende standarder, vejledninger og anvisninger, samt dokumenteret i  færdig testrapport og lydnotat. Vi udfører også beregninger af klimaskærm, samt rådgivning vedr. støjforhold i forbindelse med opførelse af huse og etageejendomme.

Kontakt os gerne hvis i har spørgsmål til jeres byggeri eller bolig vedr. lydforhold og støj.

+45 4043 3797

info@soundinvision.co

Bækkebrovej 19, 3220 Tidsvildeleje