Lydmålinger

Lyd- og kontrolmålinger af lydforhold i bygninger, boliger og lokaler.

Lydmåling

Kontrolmålinger

Vi udfører kontrolmålinger af alle lydforhold i henhold til jeres sag. Herunder også projekter hvor lydforhold skal vurderes i henhold til DGNB certificering.

Akustik testrapport

Dokumentation

Vi udarbejder rapporter og bilag som dokumentation i henhold til gældende lydbestemmelser og bygningsreglement, klar til fremsendelse til relevante myndigheder.

Lydklasse standarder

Lydmålinger bliver udført efter gældende standarder og metoder samt div. henvisninger og vi holder os konstant opdateret med sidste nye tiltag vedr. lydforhold og lydbestemmelser fra myndigheder. Herunder også DGNB.

Trafikstøj

Støjniveau indendørs i boliger fra omkringliggende trafikstøj er noget vi ofte ser påkrævet dokumenteret og her kan vi også hjælpe. Vi udføre lydmålinger og beregninger efter påkrævet standarder og metoder så jeres dokumentation er helt på plads.

Udførelse af lydmålinger

Vi går i tæt dialog med vores kunder for at sikre at udførelsen af lydmålinger kan udføres så effektivt som muligt, uden forsinkelser af jeres andre opgaver.

Planlægning

Vi gennemgår tegninger og dokumentation i god tid så vi i fællesskab kan planlægge hvornår det er mest hensigtsmæssigt at udføre vores arbejde.

Deadlines

Koordinering og fleksibilitet er nøgleord ud når byggerier skal leveres til bygherre og vi er altid opmærksom på jeres deadlines i forbindelse med aflevering og færdigmelding af jeres projekt.

Tilbud

Vi udarbejde tilbud på  konkrete projekter med en klar beskrivelse af hvad der bliver udført. Hvad enten det er i jeres tilbudsfase eller på projekter der er klar til færdigmelding.

Lydnotat og Målebilag
Rapporter og målebilag

I forbindelse med lydmålinger udarbejder vi certificeret dokumentation med konklusioner og vurderinger i henhold til lydbestemmelser i BR og DGNB.

Tegning bygning lydforhold

Kontrolmålinger

Lyd- og kontrolmålinger af lydforhold i bygninger og boliger bliver udført uvildigt med henblik på dokumentation i henhold til DS 490 lydklassifikation af boliger samt lydbestemmelser i henhold til gældende BR.

Lydbestemmelser

Standarder

Vores kontrolmålinger udføres efter gældende standarder og metoder i henhold til anvisninger og EN/DS standarder. Herunder bl.a. målinger af efterklangstid, trinlydniveau og lydisolation samt støjniveau fra tekniske installationer.

+45 4043 3797

info@soundinvision.co

Bækkebrovej 19, 3220 Tidsvildeleje