Stojovervaagning

Støjovervågning

Vi tilbyder en professionel og anerkendt overvågningsløsning af støjniveauer fra byggepladser og andre støjende uden- og indendørs aktiviteter.

Målinger monitoreres 24/7 med specifik registrering af Leq og LPmax værdier med fuld dokumentation af middelværdier i henhold til støjgrænser for tidsperioder jf. fr. Bygningsreglement, miljøstyrelsen og evt. kommunale retningslinjer

Lydoptagelse bliver automatisk gennemført ved bestemte grænseværdier, således er det også muligt at analysere årsagen til støjgrænserne bliver overskredet og på den baggrund ændre på jeres aktiviteter eller afvise evt. klager som skulle vise sig at være ubegrundet.

Serviceaftale på monitorering
Vi kan tilbyde jer en service aftale, hvor I modtager støjrapporter på bestemte datoer efter behov inden for den periode overvågningssystemet har været aktivt. Dermed har I dokumentation på alle støjniveauer fra tidligere perioder. Alle data og målinger bliver gemt i skyen.

Systemet er yderst fleksibelt og kan sættes op med varsling og alarmer med flere målepositioner alt efter behov. Systemet kræver desuden ikke adgang til fast strøm da hver enkelt måleposition kan køre 24/7 ca. 30 dagen på indbygget batterier.